دندانپزشکی عمومی

دندانپزشکی بخش عمومی


1. یونیت های متعدد مجهز
2. حضور متخصص تشخیص با تلفیقی از پزشکی عمومی و دندانپزشکی
3. جراحی های فک و صورت تحت بیهوشی برای بیمارهای خاص ذهنی، قلبی و عروقی
4. ارائه خدمات ویژه به بانوان باردار با نظر پزشک زنان و دندانپزشک
5. کودکان اوتیسم
6. سالمندان
7. افراد توانخواه بصورت تخصصی
8. انجام گرافی PA و BEW و OPG در هر سایت در آینده نزدیک
9. مانیتورینگ سوابق بیمار توسط پزشک حین ارائه خدمت
10. یونیت های مجهز به سیستم استریل اتوماتیک
11. اتاق های مجهز به گرافی پری اپیکال جهت ارتقای سرعت کار و عدم نیاز به جابه جایی بیمار برای گرافی.
12. امکان استفاده از کافه کتاب در زمان انتظارتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.