دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی تخصصی اطفال


1. ارائه درمان در دو سطح پیشگیری و درمان
2. اتاق بازی کودکان، قصه گویی با بازی های هدفمند جهت افزایش تمرکز، هوش و مهارت های حرکتی جهت کمک به یادگیری روش های حفظ بهداشت دهان و دندان همچنین آموزش رعایت نوبت و احترام متقابل بین بچه ها و تقویت روحیه ی مشارکت و همکاری
3. انجام نمایش ویژه کودکان
4. روان شناس کودکان
5. ارائه خدمات بدون بیهوشی به کمک پرستار
6. ارائه چندین درمان در یک جلسه برای کاهش مراجعات و اذیت نشدن کودک
7. ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن
8. طراحی و دیزاین جذاب اتاق های ارائه خدمت و سالن انتظار با لگو و پازل
9. ارائه خدمت توسط چندین پزشک (همیشه دو سه پزشک داریم)
10. امکان پخش فیلم برای کودک در آینده نزدیکتمامی حقوق متعلق به siwak.ir است.